Souhlas s evidováním údajů

Registrací do HERECKÉHO A KOMPARZNÍHO REJSTŘÍKU
společnosti Casting - Barrandov, s.r.o. po internetu SOUHLASÍTE s následujícím ujednáním

I. Předmět

Casting - Barrandov, s.r.o. bude Vámi poskytnuté údaje evidovat, zpracovávat a poskytovat třetím subjektům za účelem zajištění příležitosti obsadit Vás do filmu reklamy a pod.

II. Podmínky

Veškeré Vaše osobní i citlivé údaje budou použity výhradně ke castingovým účelům dle zásad ochrany osobních údajů a GDPR.

III. Souhlas zájemce

Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech v souladu s §12 a §21 ZOOÚ a souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zásad ochrany osobních údajů.